Coinka—专业的全球数字货币交易平台 - 资费说明

划转

BTC

我的钱包
 • 我的钱包
 • 币币账户
 • 法币账户

划转至

我的钱包
 • 我的钱包
 • 币币账户
 • 法币账户

BTC全部

资费说明

 • 币种
 • 交易手续费
 • 提币手续费/枚
 • 最低提取/枚
 • 提币限额/枚
 • BTC
 • 0.2%
 • 0.001
 • 0.01
 • 100
 • ETH
 • 0.2%
 • 0.01
 • 0.05
 • 500
 • USDT
 • 0.2%
 • 10
 • 100
 • 600000
 • ETC
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • LTC
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • BCH
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • CK
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • QTUM
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • XRP
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • EOS
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • XLM
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • KCASH
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • AE
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • QUN
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • THETA
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yee
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • NAS
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • SOC
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPC
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • ZIL
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • HIT
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • RCN
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • ZEC
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • DASH
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • BSV
 • 0.2%
 • 0
 • 0
 • 0
 • VDS
 • 0.2%
 • 0.1
 • 10
 • 1000

Copyright © 2019 Coinka.com All Rights Reserved. CoinKa

你有什么问题想要告诉我们?

留下你的联系方式,以便我们向您反馈结果(选填)

提交成功